Skatt och moms för fastighetsbranschen

Fastighetsmoms, lokalmoms, fastighetsskatt, ränteavdragsbegränsningsregler

Skatt och moms för fastighetsbranschen

Skatt och moms för fastighetsbranschen. Lokalmoms och alla typer av frågor kring fastighetsmoms. Inkomstskattefrågor där ränteavdragsbegränsningar och frågor kring byggnadsrörelse och paketering av fastigheter ingår.

Vi är specialiserade på skatte-, moms- och redovisningsfrågor för fastighetsbranschen. Där ingår fastighetsmoms; lokalmoms, investeringsmoms med eventuella jämkningar, projektmoms, lokalmoms i blandad verksamhet, moms i uppförandeskede, byggmoms, uttagsmoms, kommuners moms med mera. På inkomstskattesidan hanterar vi frågor gällande ränteavdragsbegränsningar och tillhandahåller även Excelstöd för hantering av reglerna över koncern och tid. Vi är specialister på skattefrågor gällande paketeringar och byggnadsrörelse, värdeminskningsavdrag på byggnader, koncernbeskattning, uppskjuten skatteskuld och skattefordran, IFRS (exempelvis hantering av hyresavtal med anledning av IFRS 16), fastighetsdelarna i K2, K3.

Fastighetsmoms, inkomstskatt och fastighetsskatt: Vi hjälper er med

 • Frågor gällande ränteavdragsbegränsningsreglerna
 • Frågor som gäller fastighetsmoms, byggmoms, projektmoms, investeringsmoms och lokalmoms, uttagsmoms, kommuners moms med mera
 • Skatte- och momsfrågor i samband med fastighetstransaktioner och omstruktureringar, bland annat frågor gällande fastighetspaketeringar
 • Frågor som gäller tillämpningen av och eventuella kommande förändringar av reglerna om så kallad byggmästarsmitta och byggnadsrörelse/fastighetsförvaltning
 • Momsfrågor i samband med vård och omsorg, vårdboende, skola med mera i  kommunal/statlig eller privat regi, stadigvarande bostad/hotell
 • Frågor gällande hanteringen av så kallad finansiell leasing, av avtal med anledning av IFRS 16
 • Koncernbeskattningsfrågor
 • Löpande skatte- och momsfrågor
 • Inkomstdeklarationer, skattedeklarationer och fastighetsdeklarationer
 • Att ansöka om förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Excelstöd för hantering av ränteavdragsbegränsningsreglerna

Vi anpassar vår Excelmodell ”Akka” efter era behov till stöd för er hantering av ränteavdragsbegränsningsreglerna som träffar företag från 2019. Excelmodellen beräknar möjligt ränteavdrag och hjälper er hantera avdragsmöjligheterna koncerninternt på optimalt sätt. Akka hjälper er också att bestämma rätt koncernbidragsnivå och med planering av investeringsåtgärder och finansiering i bolag och koncern över önskat antal år framåt i tiden.

Excelstöd för hantering av uttagsmoms i fastighetsförvaltning

Vi har utvecklat ett lättanvänt och överskådligt Excelblankettstöd ”Beda” för hantering av uttagsmoms i fastighetssektorn. I fastighetsförvaltning behöver fastighetsbolagen betala uttagsmoms på vissa tjänster som de anställda utför på egna icke-momsade fastigheter. Ofta betalar fastighetsbolagen för mycket och/eller fel belopp uttagsmoms till staten.

Vårt Excelblankettstöd hjälper er på ett enkelt sätt att betala rätt uttagsmoms. Vi hjälper till med anpassning av modellen till ert företag och med tidsstudier av era anställda. Ni uppdaterar sedan själva lätt eventuella förändringar i era arbetsuppgifter och er personalstyrka i Excelblanketterna och kan på så sätt alltid se till att betala rätt uttagsmoms.

Intressanta externa länkar

Skatteverket om ränteavdragsbegränsningsreglerna

Högsta förvaltningsdomstolen

Skatterättsnämnden

Kontakta oss

  Welcome to Stensvik & Partners. By using this website you consent to our usage of cookies. For more info about how we use cookies and how we process personally identifiable data read our Privacy Policy here.  Read more