Kurser

Stensvik & Partners

Kurser i skatt, moms och redovisning för fastigheter

Vi ger kurser i skatt och moms för fastighetsbranschen. Vi skräddarsyr dem till er, eller så kan ni anmäla er till våra färdiga grund- eller fortsättningskurser i moms/inkomstskatt och fastighetstaxering. Sänd oss ett mejl om du vill veta mer, till: seminarier@stensvikochpartners.se

Tidigare seminarier

Vi håller regelbundet kostnadsfria seminarier i aktuella ämnen, här finns ett urval av några vi genomfört. Vill du vara med nästa gång – håll utkik efter kommande seminarier här på vår hemsida under fliken kurser!

Uppfräschning och nyheter gällande ränteavdragsbegränsningsreglerna

Vi höll den 9 december 2021 ett webbinarium, där vi fräschade upp minnet kring hur ränteavdragsbegränsningsreglerna fungerar och gick igenom regelförändringarna och ett antal nyheter på området efter 2019. Vi laborerade också lite i Excel-modellen AKKA, för att uppdatera oss på de olika funktionerna och möjligheterna till planering. Vi uppdaterade oss på vad som är viktigt att tänka på och vad som är nytt och kommande inom redovisningsområdet för fastighetsbolag. Skattejuristen Leonie Selting höll tillsammans med fastighetsrevisorn Ingemar Rindstig i webbinariet.

Leonie Selting
Leonie Selting
skattejurist

Ingemar Rindstig
Ingemar Rindstig, fastighetsrevisor

Här kan du ta del av webbinariematerialet:

Vill du få inbjudningar till kommande webbinarier? Sänd information till seminarier@stensvikochpartners.se och berätta att du önskar få inbjudningar till kommande seminarier.

Hållbara fastigheter

Vi hade den 4 november 2020 ett webbinarium, en favorit i repris:

Hållbara fastigheter – ger åtgärder direktavdrag och hur ska utgifterna redovisas, vad gäller i dag?

Fastighetsbolagsrevisorn Ingemar Rindstig (EY, Ernst & Young) och Skattejuristen Leonie Selting (Stensvik & Partners) tog oss igenom snåriga avvägningar med hjälp av redovisningsregelverk, rättsfall och lagförarbeten.

Ingemar Rindstig (EY) och Leonie Selting (Stensvik & Partners), skatte- och redovisningsseminarium den 10 juni 2020, Stensvik & Partners
Ingemar Rindstig, fastighetsbolagsrevisor och Leonie Selting, skattejurist

Nya tekniker och företeelser kommer upp på marknaden i och med hållbarhetsarbetet på våra fastigheter.

Vi diskuterade:

Kan direktavdrag för reparation eventuellt med stöd av det utvidgade reparationsbegreppet (URB) medges, när åtgärder vidtas på fastigheter i hållbarhetens tecken? Hur ser vi på avdragsrätten om vi fasar ut befintliga uppvärmningssystem och monterar upp solpaneler på tak och fasad på en fastighet? Hur ser vi på avdragsrätten när vi monterar in vattenbehandlingssystem i vattenledningarna i fastigheten, för att göra dem mer energieffektiva? Hur behandlar vi utgifter för ladd-stolpar? Hur behandlar vi utgifter för så kallad Automation av en fastighet, där teknikstöd och system inmonteras med syftet att fastigheten ska förbruka mindre energi för uppvärmning, exempelvis när människor inte befinner sig i fastigheten? Kan vi få direktavdrag för reparation eventuellt med stöd av det utvidgade reparationsbegreppet eller behöver vi fördela utgifterna på många år och dra av dem med värdeminskningsavdrag? Hur bör utgifterna hanteras i redovisningen? Hur blir det med K2, K3 och IFRS? Vad skulle det kunna få för effekter på komponentredovisningen enligt K3?

TIDIGARE WEBBINARIER

Den 10 juni 2020 gav vi webbinariet Hållbara fastigheter – ger åtgärder skattemässigt direktavdrag och hur ska utgifterna redovisas?

Skattejuristen Leonie Selting från Stensvik & Partners och fastighetsbolagsrevisorn Ingemar Rindstig från Ernst & Young (EY) tog oss igenom snåriga avvägningar med hjälp av lagtext, redovisningsregelverk, rättsfall och lagförarbeten.

Ingemar Rindstig (EY) och Leonie Selting (Stensvik & Partners), skatte- och redovisningsseminarium den 10 juni 2020, Stensvik & Partners

Ingemar Rindstig, fastighetsbolagsrevisor och Leonie Selting, skattejurist

Nya tekniker och företeelser kommer upp på marknaden i och med hållbarhetsarbetet på våra fastigheter.

Vi diskuterade frågorna:

Kan direktavdrag för reparation eventuellt med stöd av det utvidgade reparationsbegreppet (URB) medges, när åtgärder vidtas på fastigheter i hållbarhetens tecken? Hur ser vi på avdragsrätten om vi fasar ut befintliga uppvärmningssystem och monterar upp solpaneler på tak och fasad på en fastighet? Hur ser vi på avdragsrätten när vi monterar in vattenbehandlingssystem i vattenledningarna i fastigheten, för att bland annat göra dem mer energieffektiva? Hur behandlar vi utgifter för ladd-stolpar och hur behandlar vi utgifter för så kallad Automation av en fastighet, där teknikstöd och system inmonteras med syftet att fastigheten ska förbruka mindre energi för uppvärmning exempelvis när människor inte befinner sig i fastigheten? Kan vi få direktavdrag för reparation eventuellt med stöd av det utvidgade reparationsbegreppet eller behöver vi fördela utgifterna på många år och dra av dem med värdeminskningsavdrag? Hur bör utgifterna hanteras i redovisningen? Hur blir det med K2, K3 och IFRS? Vad skulle det kunna få för effekter på komponentredovisningen enligt K3?

Missade du webbinariet och vill du i efterhand ta del av Ppt-materialet, låt oss veta genom att mejla till seminarier@stensvikochpartners.se. Vi skickar då bilderna till dig.

Vår webbinarieserie till och med 7 maj 2020 handlade om fastigheter och skatt/moms;

16 april kl 09.00    

Moms vid försäljning av mark i samband med entreprenad

29 april kl 09.00    

Moms och stadigvarande bostad/hotellrörelse

7 maj kl 09.00     

Reparation/värdeminskningsavdrag – avdrag inkomstskatt

Det första webbinariet handlade om:

Moms vid försäljning av mark i samband med entreprenad

Webbinarium 16 april 2020 kl 09.00

Våra skatteexperter Leonie Selting och Christina Sjöstedt tog oss igenom snåriga avvägningar med hjälp av aktuella rättsfall.

Vid tillhandahållande av bygg- och anläggningsentreprenader ska försäljningspriset vara beskattningsunderlaget. Om det ingår mark i försäljningspriset ska denna del inte momsbeläggas. Följande frågor kan uppkomma i samband med att mark säljs tillsammans med entreprenadtjänster:

Har mark och entreprenad sålts i ett paket så kan Skatteverket ifrågasätta fördelningen av den momsfria respektive den momspliktiga delen. Är priserna satta efter affärsmässiga grunder? Marknadspriset på mark ifrågasätts ibland då det skett en försäljning i nära anslutning till inköp av mark och då prisskillnaden är stor mellan inköp och försäljning.

En annan komplex fråga är om köpare och säljare är förbundna med varandra.

På webbinariet gick vi igenom de olika fallgroparna i samband med försäljning av mark och entreprenadarbeten. Vi redogjorde för några intressanta domar inom området och vilka slutsatser man kan dra utifrån dessa.

Missade du seminariet och vill du i efterhand ta del av Ppt-materialet, låt oss veta genom att mejla till seminarier@stensvikochpartners.se. Vi skickar då bilderna till dig.

Det andra webbinariet handlade om:

Moms och stadigvarande bostad/hotellrörelse

Webbinarium 29 april 2020 kl 09.00

Våra skatteexperter Leonie Selting och Christina Sjöstedt tog oss igenom snåriga avvägningar med hjälp av aktuella rättsfall.

Moms och bostad: För fastighetsbranschens aktörer är det intressant att förstå skillnaden mellan momsfri stadigvarande bostad och momspliktig rumsuthyrning i hotellrörelse. I det ena fallet får uthyraren inget avdrag för ingående moms på kostnader nedlagda på fastigheten. I det andra fallet får uthyraren avdrag för all ingående moms på kostnader nedlagda på fastigheten. Det blir en avsevärd skillnad i kostnader, uppemot 25 procent. I webbseminariet gick vi igenom vilken vägledning vi kan hämta från den senaste tidens meddelade rättsfall.

Missade du seminariet och vill du i efterhand ta del av Ppt-materialet, låt oss veta genom att mejla till seminarier@stensvikochpartners.se. Vi skickar då bilderna till dig.

Det tredje webbinariet handlade om:

Reparation/värdeminskningsavdrag – avdrag inkomstskatt

Webbinarium 7 maj 2020 kl 09.00

Våra skatteexperter Leonie Selting och Christina Sjöstedt tog oss igenom snåriga avvägningar med hjälp av aktuella rättsfall.

För fastighetsägare är det ofta en stor fråga om inkomstskattemässigt direktavdrag kan medges såsom för reparation, för gjorda byggarbeten. Om reparationsavdrag inte kan ges betyder det ofta att avdrag i stället ska göras i form av årliga värdeminskningsavdrag efter det att arbetena färdigställts. Inkomstskattelagens 19 kap 2 § andra stycket – är den paragraf som reglerar det så kallade utvidgade reparationsbegreppet. Denna paragraf räknar ändringsarbeten på en byggnad som kan anses normala i den skattskyldiges näringsverksamhet som direkt avdragsgilla, men inte sådana som innebär en väsentlig förändring av byggnaden. Om arbetena varit alltför omfattande och har medfört alltför stora förändringar av byggnaden för att de ska kunna innefattas i det utvidgade reparationsbegreppet innebär det att avdrag enligt denna paragraf inte kan medges.

På webbinariet gick vi igenom den senaste utvecklingen på området inklusive Skatteverkets anvisningar samt belyste och diskuterade de senaste intressanta domstolsavgörandena.

Missade du seminariet och vill du i efterhand ta del av Ppt-materialet, låt oss veta genom att mejla till seminarier@stensvikochpartners.se. Vi skickar då bilderna till dig.

Welcome to Stensvik & Partners. By using this website you consent to our usage of cookies. For more info about how we use cookies and how we process personally identifiable data read our Privacy Policy here.  Read more