Skatt och moms för fastighetsbranschen

Skatt- och moms för fastighetsbranschen; Lokalmoms, alla typer av frågor kring fastighetsmoms. Inkomstskattefrågor där ränteavdragsbegränsningar och frågor kring byggnadsrörelse och paketering av fastigheter ingår

Vi är specialiserade på skatte-, moms- och redovisningsfrågor för fastighetsbranschen. Där ingår fastighetsmoms; lokalmoms, investeringsmoms med eventuella jämkningar, projektmoms, lokalmoms i blandad verksamhet, moms i uppförandeskede, byggmoms, kommuners moms m.m. På inkomstskattesidan hanterar vi frågor gällande ränteavdragsbegränsningar och tillhandahåller även Excelstöd för hantering av reglerna över koncern och tid. Vi är specialister på frågor gällande paketeringar och byggnadsrörelse, värdeminskningsavdrag på byggnader, koncernbeskattning, uppskjuten skatteskuld och skattefordran, IFRS (exempelvis hantering av hyresavtal med anledning av IFRS 16), K2, K3 m.m. Vi hjälper er med er fastighetstaxering och fastighetsskatt.

Fastighetsmoms, inkomstskatt och fastighetsskatt: Vi hjälper er med

  • Frågor gällande Ränteavdragsbegränsningsreglerna
  • Frågor som gäller fastighetsmoms, byggmoms, projektmoms, investeringsmoms och lokalmoms, kommuners moms m.m.
  • Skatte- och momsfrågor i samband med fastighetstransaktioner och omstruktureringar, bl.a. frågor gällande fastighetspaketeringar m.m.
  • Frågor som gäller tillämpningen av och eventuella kommande förändringar av reglerna om s.k. byggmästarsmitta och byggnadsrörelse/fastighetsförvaltning
  • Momsfrågor i samband med vård och omsorg, vårdboende, skola med mera i  kommunal/statlig eller privat regi, stadigvarande bostad/hotell
  • Frågor gällande hanteringen av så kallad finansiell leasing, av avtal med anledning av IFRS 16
  • Koncernbeskattningsfrågor
  • Löpande skatte- och momsfrågor
  • Inkomstdeklarationer, skattedeklarationer och fastighetsdeklarationer
  • Att ansöka om förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Excelstöd för ränteavdragsbegränsningsreglerna

Vi anpassar vår Excelmodell ”Akka” efter era behov; till stöd för er hantering av ränteavdragsbegränsningsreglerna som träffar företag från 2019. Excelmodellen beräknar möjligt ränteavdrag och hjälper er hantera avdragsmöjligheterna koncerninternt på optimalt sätt. Akka hjälper er också att bestämma rätt koncernbidragsnivå och med planering av investeringsåtgärder och finansiering i bolag och koncern över önskat antal år framåt i tiden.

Intressanta externa länkar

Skatteverket om ränteavdragsbegränsningsreglerna

Högsta förvaltningsdomstolen

Skatterättsnämnden

Kontakta oss