Vårt finansteam hjälper er att öka vinsten

Stensvik & Partners AB:s team Stensvik Financial Management hjälper er att planera och strukturera en bra och vinststödjande ekonomifunktion. Stensvik Financial Management genomlyser och diskuterar tillsammans med er vilka önskemål och behov ni har och därefter bestämmer vi tillsammans den servicenivå som kan passa er.

Löpande bokföring och redovisningsfrågor

Vi är specialiserade på fastighetsbranschens frågor. Vi kan exempelvis hjälpa er med

  • Löpande bokföring, bokslut och årsredovisning
  • Finansiell rapportering
  • Redovisningsfrågor
  • Strategisk finansiell planering
  • Specifika utredningar inom er redovisning

Låt oss veta vad ni behöver hjälp med

Vi försöker hitta den bästa lösningen för er och kommer med förslag på vilket sätt vi kan hjälpa er. Vi har 30 års erfarenhet från redovisning och strategisk finansiell planering och vi är övertygade om att vi kan hjälpa er öka er vinst genom en effektiv ekonomifunktion och planering.

Användbara länkar

Länk till Bokföringsnämnden finns här: https://www.bfn.se/

Länk till Rådet för finansiell rapportering (RFR) finns här: http://www.radetforfinansiellrapportering.se/

Länk till FAR finns här: https://www.far.se/

Kontakta oss