Om skattebyrån Stensvik & Partners

Stensvik & Partners grundades med övertygelsen om att skatte- och ekonomihanteringen måste vara enkel, lättillgänglig och resultatorienterad.

Vår vision

Stensvik & Partners grundades med visionen att fastighetsägare lätt ska kunna navigera i djungeln bland skatte-, moms- och redovisningsregler och i ekonomihanteringen.

Vi såg att det fanns ett behov av en fullservicebyrå med helhetslösning för skatte-, moms- och ekonomifunktionerna, dit fastighetsägare kan vända sig för att få en helhetssyn och en helhetslösning hos en byrå som verkligen förstår deras affär och deras utmaningar. Eftersom vi har över 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen, kan fastighetsägarna känna sig trygga med att vi kommer att finna den bästa möjliga lösningen så att de kan få ut maximal vinst ur sin verksamhet.

Vi har den legala och finansiella expertisen som kan hjälpa fastighetsägarna att få ut mesta möjliga vinsten ur sin fastighetsportfölj – så att de själva kan fokusera på vad de gör bäst – sin fastighetsverksamhet.

Kontakta oss på contact@stensvikochpartners.se för att boka ett fritt konsultationssamtal.

Hitta vår KONTAKTSIDA här.

Hitta Skatteverket här.

Vår värdegrund

Stensvik & Partners är ett företag där vi värdesätter lagarbete och samarbete som den bästa vägen att uppnå mervärde i det vi levererar. Vårt företag består av engagerade yrkesmänniskor som delar följande värdegrunder:

  • Förändring och utveckling: Vi är hängivna vår föresats att bidra med mervärde till våra klienter, vårt samhälle och våra kollegor.
  • Kvalitet: Vi strävar efter perfektion och försöker överträffa förväntningarna i allt vi gör.
  • Kommunikation: Vi försöker att förstå och vara tydliga i kommunikationen med våra klienter och kollegor.
  • Integritet: Vi väljer alltid att vara professionella, där vi visar ärlighet och rättvisa i varje beslut och agerande.
  • Respekt och lyhördhet: Vi behandlar våra klienter och varandra med värdighet och respekt.
  • Kul på jobbet: Vi tror på att ha kul på jobbet och med varandra.

GRUNDARE

Leonie Selting, Skatt och moms

Leonie Selting

20 års erfarenhet från skatt och moms

Leonie Selting som är skattejurist och ekonom, har arbetat med de flesta skatte- och momsfrågor som uppkommer för fastighetsbolag i en internationell miljö. Exempelvis gäller det frågor om inkomstskatt och moms, fastighetsskatt, stämpelskatt men även avkastningsskatt, arbetsgivaravgifter etcetera.
Leonie Selting har koncentrerat sig på koncernbeskattningsfrågor innefattande de nya ränteavdrags-begränsningsreglerna och på de särskilda inkomstskattebitarna som träffar fastighetsbranschen. Hon hanterar väl byggnadsrörelsefrågor och paketering av fastigheter. Vidare har hon specialiserat sig på lokalmomsens särskilda frågor. (Foto: Miriam Klyvare)

Klicka här för att läsa mer om Leonie Selting

Per-Eric Grön, ekonomi och redovisning

Per-Eric Grön

30 års erfarenhet från ekonomi och redovisning

Per-Eric Grön, som är civilekonom, har bred erfarenhet från olika affärsfunktioner inbegripande ekonomichefsroller (CFO), finans- och skatteansvarig, försäljnings- & marknadschef. Per-Eric Grön har arbetat i företag i olika faser. Han har bland annat arbetat med procedurer kring företagskonsolideringar i stora internationella företagsgruppen likväl som att han har haft hand om start up-fasen i företag.

Per-Eric Grön har ett starkt driv och en önskan att uppnå resultat när han utvecklar verksamheter och själva affären. Föremål för hans särskilda intresse är frågor om ett mer hållbart samhälle.(Foto: Miriam Klyvare)

Klicka här för att läsa mer om Per-Eric Grön

Kontakta oss för att starta konversationen