Om skattebyrån Stensvik & Partners

Stensvik & Partners

Om skattebyrån Stensvik & Partners

Stensvik & Partners grundades med övertygelsen om att skatte- och ekonomihanteringen måste vara enkel, lättillgänglig och resultatorienterad

Vår vision

Stensvik & Partners grundades med visionen att det ska vara lätt för fastighetsägare att navigera i skatte-, moms- och ekonomiregeldjungeln.

Vi såg att det fanns ett behov av en byrå som är nishad mot fastighetsbolagens skatte-, moms- och ekonomifrågor. Vi förstår fastighetsbolagens affär och utmaningar. Våra kunder kan känna sig trygga med att vi finner den bästa och mest lätthanterliga lösningen i varje given situation. Det gör att ni som fastighetsägare kan arbeta effektivt och att ni kan fokusera på att maximera vinsten från er verksamhet.

Vår värdegrund

Stensvik & Partners är ett företag där vi värdesätter lagarbete och samarbete som den bästa vägen att uppnå mervärde i det vi levererar. Vårt företag består av engagerade yrkesmänniskor som delar följande värdegrunder:

  • Förändring och utveckling: Vi är hängivna vår föresats att bidra med mervärde till våra klienter, vårt samhälle och våra kollegor.
  • Kvalitet: Vi strävar efter perfektion och försöker överträffa förväntningarna i allt vi gör.
  • Kommunikation: Vi försöker att förstå och vara tydliga i kommunikationen med våra klienter och kollegor.
  • Integritet: Vi väljer alltid att vara professionella, där vi visar ärlighet och rättvisa i varje beslut och agerande.
  • Respekt och lyhördhet: Vi behandlar våra klienter och varandra med värdighet och respekt.
  • Kul på jobbet: Vi tror på att ha kul på jobbet och med varandra.

Kontakta oss på: contact@stensvikochpartners.se

Hitta vår KONTAKTSIDA här.

GRUNDARE

E-post: leonie.selting@stensvikochpartners.se
Telefon: +46702490100

Leonie Selting

Mer än 20 års erfarenhet från skatt och moms 

Klicka här för att läsa mer om Leonie Selting 

Leonie Selting, skattejurist och ekonom, arbetar med de flesta skatte- och momsfrågor som förekommer hos fastighetsbolag. Exempelvis gäller det frågor om inkomstskatt, moms, fastighetsskatt och stämpelskatt. Hon arbetar med koncernbeskattningsfrågor innefattande de nya ränteavdragsbegränsnings-reglerna. Hon fokuserar på de särskilda inkomstskattebitarna som träffar fastighetsbranschen, exempelvis gäller det byggnadsrörelsefrågor och paketering av fastigheter. Vidare har hon specialiserat sig på lokalmomsens och uttagsmomsens särskilda frågor. För beräkningarna bygger hon Excel-modeller tillsammans med STENSVIKS Excel-Team.
(Foto: Miriam Klyvare)

Kontakta oss

    Welcome to Stensvik & Partners. By using this website you consent to our usage of cookies. For more info about how we use cookies and how we process personally identifiable data read our Privacy Policy here.  Read more