Leonie Selting, skatte- och momsexpert

Leonie Selting, skatte- och momsexpert

Kontakta Leonie Selting

Email: leonie.selting@stensvikochpartners.se
Telefon: + 46702490100

20 års erfarenhet från skatt och moms

Leonie Selting, skatte- och momsexpert, arbetar med de flesta skatte- och momsfrågor som uppkommer för fastighetsbolag. Exempelvis gäller det koncernbeskattningsfrågor samt de nya ränteavdrags-begränsningsreglerna. Vidare fokuserar hon på byggnadsrörelsefrågor och paketering av fastigheter. Inom momsområdet specialiserar hon sig på lokalmoms, uttagsmoms inom fastighetsförvaltning, moms inom vård, omsorg och skola, kommuners moms, investeringsmoms med tillhörande jämkningar, projekteringsmoms etc.

Arbeten

 • Stensvik & Partners, Grundare 2020 –
 • Wollsén Albinsson Advokatbyrå, Partner Skatt 2019
 • Advokatbyrån Selting Tax Law, Grundare, 2008-2018
 • Andersson & Öberg Advokatbyrå, Partner Skatt 2005-2008
 • PwC, Skattekonsult 2001-2005
 • Skogssällskapets förvaltning, Skatterådgivare, bokföring och redovisning, 2001
 • Skatteverket, Skattehandläggare 1997-2000

Universitetsstudier

 • Stockholms universitet, “jur. kand.” 1997
 • Stockholms universitet, ”Företagsekonomi grundutbildningen”, 2000
 • KTH Kungliga Tekniska Högskolan, studier i att skriva kod; programmering Python

Medlemskap

 • IFA, International Fiscal Association
 • Skatteklubben
Leonie Selting arbetar med skatt och fastighetsbeskattningsfrågor såsom lokalmoms och ränteavdragsbegränsningsreglerna samt med internationella moms- och skattefrågor
Leonie Selting (Foto: Miriam Klyvare)

Skatt och moms samt Excel

Leonie Selting hjälper er med era skatte- och momsfrågor. Hon hjälper er också med Excelstöd för hantering av exempelvis de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna och likviditetsplanering i bolagskoncerner eller med hantering och beräkning av uttagsmoms i fastighetsförvalting, där Excel används som verktyg – se exempelvis mer om verktyget ”Akka” och ”Beda” under fliken Excel-modellering.

Leonie Selting skräddarsyr också åt er de speciella Excelmodeller ni kan behöva, vid er finansieringsplanering och er planering av skatte- och momsutfall i olika scenarier.

Kontakta Leonie Selting, skatte- och momsexpert för hjälp med era skattefrågor på leonie.selting@stensvikochpartners.se eller på telefon +46702490100.

Kurser

Vill ni boka en kurs i skatt, moms och redovisning – kontakta Leonie Selting eller sänd oss ett mejl på seminarier@stensvikochpartners.se. Leonie Selting med kollegor håller ofta kurser såväl hos kommuner och kommunala bolag som hos privata bolag. Ni hittar Leonie Seltings kurser också hos Institutet För Juridisk Utbildning, https://ifju.se/forelasare/leonie-selting/

Böcker och artiklar

Leonie Selting har skrivit en rad artiklar, många av dessa finns under fliken Publicerade artiklar. Hon är också medförfattare i boken Fastighetsnomenklatur, Studentlitteratur AB, en bok för ekonomi- och juridikstudier inom fastighetsområdet.

Welcome to Stensvik & Partners. By using this website you consent to our usage of cookies. For more info about how we use cookies and how we process personally identifiable data read our Privacy Policy here.  Read more