Leonie Selting, skatte- och momsexpert

20 års erfarenhet från skatt och moms

Leonie Selting, skatte- och momsexpert, har arbetat med de flesta skatte- och momsfrågor som uppkommer för fastighetsbolag i en internationell miljö. Det gäller frågor om inkomstskatt och moms, fastighetsskatt, stämpelskatt, etcetera. Hon har koncentrerat sig på koncernbeskattningsfrågor innefattande de nya ränteavdrags-begränsningsreglerna. Hon har fokuserat på de särskilda inkomstskattebitarna som träffar fastighetsbranschen, exempelvis byggnadsrörelsefrågor och paketering av fastigheter. Vidare har hon specialiserat sig på lokalmoms-frågor såsom hyresmoms, hotellmoms, moms inom vård, omsorg och skola, kommuners moms, investeringsmoms, projekteringsmoms med mera.

Arbeten

 • Stensvik & Partners, Grundare 2020 –
 • Wollsén Albinsson Advokatbyrå, Partner Skatt 2019
 • Advokatbyrån Selting Tax Law, Grundare, 2008-2018
 • Andersson & Öberg Advokatbyrå, Partner Skatt 2005-2008
 • PwC, Skattekonsult 2001-2005
 • Skogssällskapets förvaltning, Bokföring och redovisning, skatterådgivare, 2001
 • Skatteverket, Skattehandläggare 1997-2000

Universitetsstudier

 • Stockholms universitet, “jur. kand.” 1997
 • Stockholms universitet, ”Företagsekonomi grundutbildningen”, 2000
 • KTH Kungliga Tekniska Högskolan, studier i att skriva kod; programmering Python

Medlemsskap

 • IFA, International Fiscal Association
 • Skatteklubben
Leonie Selting arbetar med skatt och fastighetsbeskattningsfrågor såsom lokalmoms och ränteavdragsbegränsningsreglerna samt med internationella moms- och skattefrågor
Leonie Selting (Foto: Miriam Klyvare)

Kontakta Leonie Selting

 • Email: leonie.selting@stensvikochpartners.se
 • Telefon: + 46 70 249 01 00

Skatt och moms

Leonie Selting har sin skatterättsliga specialisering mot fastighetsbranschen där hon arbetar med skatte-, moms- och redovisningsfrågor kring fastighetstransaktioner. Viktiga frågor är paketerade och icke paketerade fastigheter, frågor gällande byggnadsrörelse och byggmästarsmitta och lagertillgångar. Vidare är viktiga bitar skattefrågor kring projektfastigheter och tredimensionell fastighetsindelning och fastighetsindelningar. Därutöver lokaluthyrning och entreprenadfrågor och vidare exploatering samt utveckling av mark med mera.

Leonie Selting assisterar er med planerings- och strategifrågor för inkomstskatt, moms och redovisning vid utveckling av fastighetsprojekt. Hon hjälper också till med att reda ut de löpande inkomstskatte- och redovisnings- och momsfrågorna. Leonie Selting arbetar med frågor som gäller investeringsmoms och jämkning av moms vid ändrad användning av fastigheten. Andra delar är projektmoms vari ingår frågor om projekttjänstbolag med mera. Byggmoms är en annan del. Andra delar är retroaktivt avdrag för ingående moms samt frågor om moms i uppförandeskede. Leonie Selting hjälper er att redovisa rätt uttagsbeskattning till moms. Även momsfrågor relaterade till vård och omsorg och gränsdragningen mot stadigvarande bostad ingår i Leonie Seltings specialistområde. Vidare ingår momsfrågor relaterade till skola i kommunal/statlig eller privat regi. Därutöver finns momsfrågor i samband med parkering och momsfrågor i stort vid investeringar och löpande förvaltning. Hon hjälper till med hantering av de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna och likviditetsplanering i bolagskoncerner, där Excel används som verktyg – se mer om verktyget ”Akka” under fliken Excel modellering.
Leonie Selting skräddarsyr också åt er de speciella Excelmodeller ni kan behöva, vid er finansieringsplanering och er planering av skatte- och momsutfall i olika scenarier.

Vidare hanterar hon förhandskontakter med Skatteverket och ansökningar om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden.

I Leonie Seltings arbetsfält ingår hur ni bäst navigerar i den internationella skattekontexten, se fliken INT. Skatt.

Kontakta Leonie Selting, skatte- och momsexpert för hjälp med era skattefrågor på leonie.selting@stensvikochpartners.se eller på telefon +46702490100.

Kurser

Vill ni boka en kurs i skatt, moms och redovisning – kontakta Leonie Selting eller sänd oss ett mejl på seminarier@stensvikochpartners.se. Leonie Selting med kollegor håller ofta kurser såväl hos kommuner och kommunala bolag som hos privata bolag. Ni hittar Leonie Seltings kurser också hos Institutet För Juridisk Utbildning, https://ifju.se/forelasare/leonie-selting/

Böcker och artiklar

Leonie Selting har skrivit en rad artiklar, många av dessa finns under fliken Publicerade artiklar. Hon är också medförfattare i boken Fastighetsnomenklatur, Studentlitteratur AB, en bok för ekonomi- och juridikstudier inom fastighetsområdet.