Kontakta oss för hjälp med skatt och moms

Kontakta oss för hjälp med skatt och moms. Vi kan hjälpa er att öka vinsten från era fastigheter. Vi har över 20 års erfarenhet från full-servicetjänster inom finans och ekonomi. Det betyder att ni får hjälp med skatte- och momsrådgivning, finansiell hantering och Excelmodellering hos oss. skatte- och momsrådgivning finansiell hantering Excelmodellering

Stensvik & Partners finns centralt i Stockholm på Kungsgatan 10.

Kontakta oss på: h

contact@stensvikochpartners.se eller ring kontoret på +46 76 916 84 36. Välkommen!

Skatteverket Bokföringsnämnden Rådet för finansiell rapportering