Internationell beskattning

I samband med internationella transaktioner är det viktigt att hamna rätt i de skatterättsliga frågorna bland annat för att undvika onödig beskattning, dubbelbeskattning och för att redovisa och betala rätt mervärdesskatt.
Eftersom vi är medlemmar i den internationella skatterådgivar-sammanslutningen AITC, Association of International Tax Consultants, kan vi hjälpa er inte bara med svenska skatte- och momsfrågor, utan även tillgodose era flesta behov av internationell skattehjälp.

Vi hjälper till med frågor kring

 • hur ni undviker internationell dubbelbeskattning
 • internationell skatteplanering vid omstruktureringar
 • koncernbeskattning
 • avräkning eller återbetalning av i utlandet betald skatt
 • vilken etableringsform ni bör ha, filial eller bolag, vid etablering av ett företag i Sverige eller i utlandet
 • hur ett fast driftställe uppkommer i Sverige
 • företagets representation i Sverige
 • internprissättning och armlängdspris
 • moms vid handel med utlandet
 • moms vid internationella transaktioner inom bolagsgruppen
 • momsregistreringar i Sverige
 • tolkning och tillämpning av IFRS och andra redovisningsstandards
 • OECD:s Base Erosion Profit Shifting Project (BEPS)
 • skatteavtal mellan Sverige och andra länder och Multi Lateral instrument (MLI)
 • EU:s olika projekt och direktiv för att stävja internationell skatteflykt

Kontakta oss för att starta konversationen