Internationell beskattning

I samband med internationella transaktioner är det viktigt att hamna rätt i de skatterättsliga frågorna bland annat för att undvika onödig beskattning, dubbelbeskattning och för att redovisa och betala rätt mervärdesskatt.
Eftersom vi är medlemmar i den internationella skatterådgivar-sammanslutningen AITC, Association of International Tax Consultants, kan vi hjälpa er inte bara med svenska skatte- och momsfrågor, utan även tillgodose era flesta behov av internationell skattehjälp.

Vi hjälper till med frågor kring

 • hur ni undviker internationell dubbelbeskattning
 • internationell skatteplanering vid omstruktureringar
 • koncernbeskattning
 • avräkning eller återbetalning av i utlandet betald skatt
 • vilken etableringsform ni bör ha, filial eller bolag, vid etablering av ett företag i Sverige eller i utlandet
 • hur ett fast driftställe uppkommer i Sverige
 • företagets representation i Sverige
 • internprissättning och armlängdspris
 • moms vid handel med utlandet
 • moms vid internationella transaktioner inom bolagsgruppen
 • momsregistreringar i Sverige
 • tolkning och tillämpning av IFRS och andra redovisningsstandards
 • OECD:s Base Erosion Profit Shifting Project (BEPS)
 • skatteavtal mellan Sverige och andra länder och Multi Lateral instrument (MLI)
 • EU:s olika projekt och direktiv för att stävja internationell skatteflykt

Affärsområdet Tyskland – Sverige

I skatte- och momsfrågor arbetar vi särskilt med utbytet Tyskland – Sverige.

Är ni som tyskt företag på väg att expandera till Sverige eller vill era anställda arbeta från hemmet i Sverige.?Planerar ni att sälja produkter eller tjänster i Sverige?

Stensvik & Partners är specialicerade på skatte- och momsfrågor samt redovisning. Vi hjälper er med att klarlägga skatte- och momskonsekvenser inför en planerad expansion eller flytt. Bestämmer ni er för att gå vidare med expansionen eller personalallokering till Sverige hjälper vi er med de registreringar som behöver göras i Sverige och vi hjälper er med att upprätta och ge in månatliga skatte (arbetsgivar)- och momsdeklarationer, preliminärskattedeklarationer och inkomstdeklarationer. Behöver ni hjälp med kontraktsrättsliga frågor, bolagsrättsliga frågor eller med arbetsrätten, hjälper vi er genom vårt kontaktnät och våra samarbetspartners.

Välkommen att kontakta Felix Fricke (tyska) på +46 76 413 26 29, felix.fricke@stensvikochpartners.se eller Leonie Selting (svenska) på +46 70 249 01 00, leonie.selting@stensvikochpartners.se så lyssnar vi vad ni önskar hjälp med.Kontakta oss