Skattejuristens nya karriärdrag – hjälpa fastighetsbolag

Fastighetsnytt 3 januari 2020 Publicerad av Andreas Jennische Leonie Selting lämnar advokatyrket för att starta egen verksamhet som erbjuder ekonomiska modeller för kommuner och fastighetsbolag. ”Momsbeskattning är en väldigt viktig del av det vi sysslar med”, säger hon till Fastighetsnytt. Leonie Selting har jobbat med skattefrågor i 20 år och har upprepade gånger skrivit om… Fortsätt läsa Skattejuristens nya karriärdrag – hjälpa fastighetsbolag

“Nya boendeformer kan hämma psykisk ohälsa”

Fastighetsnytt, 9 december 2019 Det finns fler anledningar är de rent ekonomiska att skapa nya boendeformer. Mer delade boendemiljöer kan skapa ett friskare samhälle – och friskare individer, skriver skatteexperterna Leonie Selting och Per-Eric Grön. När är bostadsmarknaden i balans? Aldrig. Konjunkturen är cyklisk, normer ändras med tiden… Det finns många samhällsrelaterade frågor som behöver svar. I Sveriges… Fortsätt läsa “Nya boendeformer kan hämma psykisk ohälsa”

Vad menas med co-living?

Fastighetsnytt.se 1 juli 2019 Målgruppen kan vara människor som vill bo i ”urbana”, flexibla, sociala bostadsmiljöer till rimliga priser med viljan att gemensamt bidra till att sänka boendekostnader, minska belastningen på miljön, men samtidigt ha privatliv i det egna boendet. Begreppet används oftast som ett samlingsbegrepp för uthyrning till flera personer som avser att dela… Fortsätt läsa Vad menas med co-living?

Varför ska Sverige ha strängare skatteregler än EU kräver?

Ur Tidningen Balans, 2 oktober 2017 Svenska skatteregler bör inte vara strängare än i övriga EU-länder. Och reglerna måste vara förutsägbara och lätta att tillämpa. Annars är risken stor att Sverige förlorar i konkurrenskraft och att företag flyr landet. Det menar Leonie Selting med anledning av finansdepartementets förslag om mer omfattande ränteavdragsbegränsningar för företag. Finansdepartementets… Fortsätt läsa Varför ska Sverige ha strängare skatteregler än EU kräver?

Finansdepartementets förslag: Strängare skatteregler än vad EU kräver

Ur Tidningen Resultat, nummer 9, 2017 Skribent: Eva Rydinger Intervju med Leonie Selting EU:s direktiv mot skatteflykt har redan antagits. Men Sverige väljer att varken utnyttja lättnader eller minimigränser. Strängare skatteregler, för små och stora företag, kan bli konsekvensen av finansdepartementets förslag. Finansdepartementet har lagt förslag på mer omfattande ränteavdragsbegränsningar för företag. Det innebär strängare… Fortsätt läsa Finansdepartementets förslag: Strängare skatteregler än vad EU kräver

Köpeskillingsberäkning paketerad fastighet och K2/K3

Ur Tidningen Fastighetsnytt, nummer 5, 2017 När priset på en förpackad fastighet sätts används ofta en modell, som utgår från värden i företagets balansräkning. Det är viktigt att förstå vilken verklighet som finns bakom siffrorna i redovisningen. Utformningen av räkenskaperna varierar något beroende på om bokföringsreglerna K2 respektive K3 har valts. En prissättning av en… Fortsätt läsa Köpeskillingsberäkning paketerad fastighet och K2/K3

Momsregler vid uthyrning av lokal

Ur Tidningen Fastighetsnytt, nr 2, 2017 När en hyresgäst som inte bedriver momspliktig verksamhet ska hyra en lokal uppkommer ett antal momsproblem för den potentiella hyresvärden – främst att hyresvärden inte kan lägga moms på hyran och därmed inte dra av ingående moms på kostnader hänförliga till lokalen. Icke-momspliktiga hyresgäster kan i sin tur ha… Fortsätt läsa Momsregler vid uthyrning av lokal

Nytt fastighetsbegrepp inom EU

– nu föreslås ändringar i den svenska momslagen. Ur tidningen Balans, Fördjupning #2/2016 Ett nytt fastighetsbegrepp börjar gälla inom EU 1 januari 2017. Med anledning av detta föreslår finansdepartementet ändringar i den svenska momslagen. I denna artikel belyser Leonie Selting de föreslagna förändringarna och vilka effekter de kan få. Inom EU har man på momsområdet… Fortsätt läsa Nytt fastighetsbegrepp inom EU

Uppskjuten skatteskuld

– hur påverkas pris och redovisning vid förvärv och innehav av ”förpackad” fastighet? Ur tidningen Balans, Fördjupning #1/2015 I denna artikel beskriver Leonie Selting hur uppskjuten skatteskuld kan beaktas vid prissättningen när en fastighet köps ”förpackad”1. Artikeln behandlar också hur köparen ska redovisa uppskjuten skatt i köparbolaget och på koncernnivå i samband med förvärv av… Fortsätt läsa Uppskjuten skatteskuld

The implications of Ampliscientifica for VAT groups in the EU

Ur Tax Planning International, Volume 10, Number 2, February 2012 In this article the author discusses the implications of the ECJ Case Ampliscientifica1 for VAT groups. 1 Introduction VAT grouping schemes have, for quite some time now, offered advantages to certain taxable persons; advantages which theoretically run counter to the principle of fiscal neutrality and… Fortsätt läsa The implications of Ampliscientifica for VAT groups in the EU

Welcome to Stensvik & Partners. By using this website you consent to our usage of cookies. For more info about how we use cookies and how we process personally identifiable data read our Privacy Policy here.  Read more