Stadigvarande bostad eller hotellrörelse – momsavdrag eller inte?

Skattejuristen om rättsfallet: ”Det är en riktig bomb som slagit ner”

BOSTÄDER Skatterättsnämndens besked kan ändra förutsättningarna för hela fastighetsbranschen. – Rättsfallet gör det möjligt även för fastighetsbolag med kommersiella lokaler att göra en ombyggnad för tillfälliga boendeformer eller bygga nytt, säger skattejuristen Leonie Selting.

Ett unikt fall i skatterättsnämnden kan ändra förutsättningarna för många fastighetsägare. Om Högsta förvaltningsdomstolen fastställer förhandsbeskedet innebär det att fastighetsägare kan få bygga både billigare och snabbare.

– Det är banbrytande. Om nu förvaltningsdomstolen fastställer detta öppnar det upp för många fastighetsägare som vill bygga planerade företagsbostäder, studenthotell och asylboenden. Mer eller mindre alla typer av tillfälliga bostäder, säger Leonie Selting, skattejurist på Stensvik och partners.

I det aktuella rättsfallet meddelade skatterättsnämnden i slutet av januari ett förhandsbesked om ett asylboende som bedöms vara momspliktigt, det första i sitt slag. Hyrestiderna är sex månader med förlängning och viss sluttid i september 2020. Boendet(ABT-anläggningsboende tillfälligt) anser nämnden vara momspliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet. Förhandsbeskedet har dock blivit överklagat av Skatteverket.

– I tidigare rättsfall har man kommit fram till väldigt spretiga avgöranden. Man har knappt kunnat bo några nätter innan man sagt att det är en stadigvarande bostad. Det ställer till det för fastighetsägare och näringsidkare. Det blir 25 procent dyrare och då vill ingen betala, säger Leonie Selting.

Hon är specialiserad på skatt, moms och ekonomiska modeller för kommuner och fastighetsbolag och hon kallar det nya rättsfallet för ”helt unikt”.

– Det har länge varit väldigt osäkert vad som är en stadigvarande bostad och vad som är ett hotell. En stadigvarande bostad får man inte avdrag för moms på vilket gör att det blir 25 procent dyrare, därför vill man få det till hotell istället vilket skulle göra verksamheten 25 procent billigare, förklarar Leonie Selting.

Hade man kunnat slå fast skatterättsnämndens besked ändrar det förutsättningarna för hela branschen.

– Det är fantastiskt bra för alla fastighetsägare med outnyttjade lokaler. Rättsfallet gör det möjligt även för fastighetsbolag med kommersiella lokaler att göra en ombyggnad för tillfälliga boendeformer eller bygga nytt. Jag tror att det kommer ändra jättemycket för alla som jobbar med fastigheter. Det är en riktig bomb som slagit ner. Men det brukar ta några månader innan folk börjar ta in det man kommit fram till.

Leonie Selting tror att fallet har stor betydelse i framtiden.

–Det är ett sätt att få fram bostäder billigare och snabbare. Det är ett sätt att lösa bostadsbristen som vi har i hela landet.

Frida Ekborg
Reporter

Läs den direkt på webben HÄR. Publicerat på www.fastighetssverige.se den 28 februari 2020.

Welcome to Stensvik & Partners. By using this website you consent to our usage of cookies. For more info about how we use cookies and how we process personally identifiable data read our Privacy Policy here.  Read more