”Handlar om ordvrängeri”

BYGG/ARKITEKTUR Var noggrann med dokumentation och motivera hur du tänker, då är chansen större att få göra direktavdrag för reparation i din fastighet, det menar Leonie Selting som är skattejurist på Stensvik och partners. Annars ser det annorlunda ut.
– Det är som att hålla upp fingret i luften och säga ja eller nej, säger hon.

I skattelagstiftningen finns en paragraf som säger att du får dra av kostnader för reparation på en fastighet så länge du inte förändrat fastigheten för mycket. Fler riktlinjer finns det inte direkt för handläggarna att förhålla sig till, utan det är upp till var och en och från fall för fall.
– Det blir efter tycke och smak. Det är som att hålla upp fingret i luften och säga ja eller nej, säger Leonie Selting.

Den 13 mars 2020 meddelade kammarrätten i Göteborg en dom gällande det så kallade utvidgade reparationsbegreppet. I det aktuella fallet var det en tidigare orgelverkstad, kontor, lager och forskarrum som hade gjorts om till en skola. Byggnaden fick ny planlösning, hissen flyttades och lokalerna omdisponerades. Domstolen kom fram till att avdrag inte kunde ges för reparation, det var för stora förändringar, och att skattemässiga avdrag istället skulle göras i form av värdeminskningsavdrag efter det att arbetena färdigställts.

– Hade man då istället motiverat varje reparation med till exempel ”vi flyttade skåpen för de gamla var slitna” eller ”hissen var utsliten, vi behövde byta ut den och flyttade placeringen för att den nya skulle få plats”, så kan det mycket väl vara så att man fått ett annat utfall i domen. Det handlar om ordvrängeri, säger Leonie Selting.

Domen är viktig, anser hon, eftersom det inte finns några riktlinjer för vad man får och inte får göra avdrag för, gör det att det finns ytterligare en dom att jämföra med när bolagen ska göra avdrag.

– Det är bra att få se hur de tycker och tänker. Då har man något att titta på och kan jämföra med i den egna situationen, säger Leonie Selting.

Reparationsavdraget är inte angränsat till storleken på företaget utan till karaktären i det man gör. För företagen handlar det i slutändan om en betydande summa.

– Tänk att få alla pengar i handen direkt istället för under 30 års tid. Det är mycket pengar och inget som något företag struntar i att göra avdrag för, men det är mycket att ha koll på.

Frida Ekborg
Reporter

Läs artikeln direkt på webben och mer HÄR. Publicerat på www.fastighetssverige.se den 31 mars 2020.

Welcome to Stensvik & Partners. By using this website you consent to our usage of cookies. For more info about how we use cookies and how we process personally identifiable data read our Privacy Policy here.  Read more