Skattehandläggarna lever inte upp till målen

Ur Dagens Industri Debatt, 20 maj 2010

Det är mycket positivt att generaldirektör Ingemar Hansson så tydligt uttrycker Skatteverkets väsentliga samhällsfunktion och uppfattningen att rätt skatt och en rättssäker skatteprocess är väsentliga grundpelare för rättsstaten (DI Debatt 8/5). Erfarenheten säger dock att alltför många skattehandläggare inte delar den – eller inte agerar konsekvent i linje med den. Det är ett systematiskt problem.

Här behöver du göra en insats, Ingemar Hansson. Om Skatteverkets mål och kultur går ut på rätt skatt och en rättssäker skatteprocess, då handlar din insats inte om att ändra kulturen – utan om att se till att den helt genomsyrar Skatteverkets organisation. Där brister det i dag och det är ett rättssäkerhetsproblem.

Leonie Selting, advokat, Advokatfirman Leonie Selting

Welcome to Stensvik & Partners. By using this website you consent to our usage of cookies. For more info about how we use cookies and how we process personally identifiable data read our Privacy Policy here.  Read more